En tid for å fødes, en for å dø

Dagen i dag har gitt en ny sorg i familien. Denne gangen kom ikke livets slutt like brått på som for 9 år siden, men den føyer seg inn i et langt livsløp. Et liv vi er mange som satte utrolig stor pris på. Så denne dagen fikk meg til å tenke på alle de tingene som skjer i denne korte måneden. Jeg har valgt å nevne disse i min og min manns familie som ble født i februar, eller som forlot oss i februar.

 

I glede over de som er blant oss!

 

Christel

Betydning: Kristen

Forklaring: Jentenavnet er en kjæleform av Christine/Christina, som igjen er en feminin variant av Christian, som kommer fra det middelalderske latinske navnet Christiānus som betyr “kristen” eller “tilhenger av Kristus”.

Grethe

Betydning: Perle

Forklaring: Jentenavnet er en variant av Grete, som er en kortform av Margareta, som kommer fra det greske ordet “margarites” som betyr “perle”.

Brit

Betydning: Den opphøyde

Forklaring: Jentenavnet er en variant av Britt, som er en kortform av Birgitte, som er en form av Birgit, som en en skandinavisk form av det gæliske (irske) navnet Brighid, som betyr “den edle” eller “den opphøyde”.

Freddy

Betydning: Fredelig hersker

Forklaring: Guttenavnet er en kortform av Fredrick, som er en engelsk variant av Fredrik som består av navnedelene fred og rik, hvor fred kommer fra det norrøne ordet “frid” som betyr “fred” eller “vern”, mens rik er utledet av det norrøne ordet “ríkr”, som betyr “hersker”.


Til minne om de som

ikke lenger er i blant oss

 

Magnar

Betydning: Makt, stor

Forklaring: Guttenavnet består av navnedelene magn og ar, hvor magn kommer fra det norrøne ordet “magn”, som betyr “makt/kraft/styrke”, mens ar har ukjent betydning.

Kommentar: Guttenavnet kan også stamme fra Magnus, som er et latinsk navn som betyr “stor”.

Elisabeth

Betydning: Gud er fullkommen

Forklaring: Jentenavnet kommer fra den greske formen (Elisabet) av det hebraiske navnet Elisheba som betyr “Gud er fullkommen” (eller mer nøyaktig “min Gud er en ed” eller “min Gud er overflod”.

Kåre

Betydning: Med krøllet hår

Forklaring: Guttenavnet kommer fra det opprinnelig norrøne tilnavnet Kári, som er utledet av ordet “kárr” som betyr “med krøllet hår”.

Magne

Betydning: Makt

Forklaring: Guttenavnet kommer fra det norrøne navnet Magni, som er utledet av ordet “magn”, som betyr “makt/kraft/styrke”.

Edith

Betydning: Fremgang i striden

Forklaring: Jentenavnet kommer av et gammelt engelsk navn som består av navnedelene “ead” som betyr “rikdom/fremgang”, og “gyth” som betyr “strid”.


Blogglistenhits